Rzeczoznawcy samochodowi i maszynowi

Idź do spisu treści

Menu główne

Kolizja - jak się zachować

Porady - jak załatwić?
 • Po kolizji przede wszystkim zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zanim wysiądziesz z pojazdu rozejrzyj się, czy możesz bezpiecznie wysiąść. Jeżeli masz kamizelkę odblaskową – załóż ją.

 • Zorientuj się czy podczas kolizji ktoś odniósł obrażenia. Jeśli w wyniku zdarzeniu ktoś został ranny – nie wolno ci przestawiać pojazdu! Zabezpiecz miejsce wypadku tak aby nie doszło do kolejnych zderzeń – włącz światłą awaryjne i wystaw trójkąt ostrzegawczy. Wezwij służby ratunkowe (ogólnoeuropejski numer alarmowy: 112). W miarę możliwości udziel pomocy rannym.

 • Jeżeli w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń zaparkuj pojazd w najbliższym bezpiecznym miejscu, aby nie blokować przejazdu innym uczestnikom ruchu drogowego i zabezpieczyć go przed ewentualnym dalszym uszkodzeniem. Jeżeli masz przy sobie aparat fotograficzny lub telefon komórkowy zrób kilka zdjęć pojazdów w położeniu pokolizyjnym. W przypadku wątpliwości ze strony ubezpieczyciela lub policji zdjęcia pozwolą wyjaśnić sprawę.

 • W większości przypadków do określenia odpowiedzialności (dla ubezpieczyciela) wystarczy wypełnione i podpisane oświadczenie sprawcy. Sprawca musi okazać poszkodowanemu (w celu weryfikacji): dowód rejestracyjny pojazdu, polisę OC, prawo jazdy, dodatkowy dokument tożsamości. Policję należy natomiast bezwzględnie wezwać w następujących przypadkach:

- uczestnicy nie mogą samodzielnie ustalić kto jest sprawcą kolizji;
- sprawca kolizji jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków;
- sprawca nie ma przy sobie niezbędnych dokumentów (dowód rejestracyjny pojazdu, polisę OC, prawo jazdy, dodatkowy dokument tożsamości), dane w dokumentach nie zgadzają się ze stanem faktycznym lub oryginalność dokumentów budzi wątpliwości;
- zaleca się również wezwanie policji w przypadku, gdy przewidywany koszt naprawy pojazdu będzie wysoki lub też uszkodzeniu uległo mienie o znacznej wartości przewożone w pojeździe (laptop, aparat fotograficzne etc.).

 • Uzyskaj dane osobowe świadków zdarzenia.

 • Jeśli pojazd jest uszkodzony w takim zakresie, iż nie nadaje się do dalszej eksploatacji (jazdy), zleć jego holowanie odpowiedniemu specjaliście (często zdarza się, iż pojazd ulega dalszemu uszkodzeniu w trakcie holowania, za które Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, tak więc wybór firmy holującej jest bardzo ważny). Pamiętaj, żeby za wykonaną usługę otrzymać dokument potwierdzający koszty holowania (np. fakturę VAT).

 • Jak najszybciej możesz zgłoś szkodę w firmie ubezpieczeniowej, w której ubezpieczony był sprawca kolizji (co do zasady na zgłoszenie szkody OC poszkodowany ma 3 lata od chwili kolizji).

 • W trakcie oględzin zwróć baczną uwagę na określony przez likwidatora firmy ubezpieczeniowej zakres napraw koniecznych uszkodzonego pojazdu. Firmy ubezpieczeniowe często przekonują, że aby przywrócić pojazd do stanu sprzed szkody wystarczy naprawa uszkodzonych elementów, podczas gdy w rzeczywistości producent przewiduje wymianę elementów.

 • Następnie trzeba zdecydować się, co do sposobu likwidacji szkody, tj. czy zamierzamy naprawić samochód i przedstawić stosowną dokumentację (bezgotówkowo), czy też odebrać odszkodowanie na podstawie kosztorysu. Bez względu na sposób likwidacji szkody, poszkodowany zgodnie z zapisami Ustawy Ubezpieczeniowej powinien otrzymać odszkodowanie w kwocie odpowiadającej rozmiarom szkody powstałej w wyniku kolizji lub wypadku.

 • Po otrzymaniu kosztorysu sporządzonego przez ubezpieczyciela, w przypadku, kiedy poweźmiemy wątpliwości, co do prawidłowości sporządzonego wyliczenia, warto skonsultować się z niezależnym rzeczoznawcą samochodowym, który sprawdzi wyliczenia ubezpieczyciela. W przypadku nieprawidłowej kalkulacji należy złożyć pismo odwoławcze do ubezpieczyciela.

 • Jeśli odwołanie od ustaleń firmy ubezpieczeniowej nie przyniesie spodziewanego rezultatu (podwyższenia kwoty przyznanego odszkodowania), to wówczas należy wezwać ubezpieczyciela do zapłaty brakującej kwoty odszkodowania, wynikającej z wyliczenia sporządzonego przez niezależnego rzeczoznawcę.

 • W przypadku, kiedy ubezpieczyciel całkowicie odmawia wypłaty odszkodowania, wskazując np. że okoliczności podane przez uczestników kolizji nie odpowiadają zakresowi uszkodzeń, to wówczas należy zwrócić się do certyfikowanego rzeczoznawcy samochodowego, celem sporządzenia dokumentacji obrazującej przebieg zdarzenia, z którego wynikła szkoda.

 • W sytuacji, kiedy sprawy nie można zakończyć polubownie, ostatecznym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, co wiąże się - niestety - z kosztami, odpowiadającymi 5 proc. kwoty dochodzonej przed sądem.

Firmy Ubezpieczeniowe sporządzając kalkulację kosztów naprawy, dążąc do zminimalizowania wypłacanych kwot odszkodowania, biorą pod uwagę części zamienne pochodzące od niezależnych producentów, nieopatrzone logiem producenta pojazdu. Powołują się przy tym na Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Jednak celem ww. uregulowania prawnego było umożliwienie klientom autoryzowanych serwisów stosowania części innych niż pochodzące od producenta pojazdu. Zgodnie ze stanowiskiem Rzecznika Ubezpieczonych to poszkodowany ma prawo zadecydować, czy naprawa pojazdu będzie wykonana z użyciem części oryginalnych czy na zamiennikach. Wynika to z zasady pełnego odszkodowania (art. 361 § 2 Kodeksu Cywilnego) oraz prawa do posiadania pojazdu o częściach identycznych z uszkodzonymi (art. 363 § 2 K.C.).Nie ma jednak mowy o jednostronnym narzuceniu przez ubezpieczyciela obowiązku zastosowania tego typu części przez poszkodowanych.


Do pobrania:
Instrukcja postępowania w razie kolizji - pobierz PDF
Oświadczenie sprawcy kolizji - pobierz PDF

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego