Rzeczoznawcy samochodowi i maszynowi

Idź do spisu treści

Menu główne

Pojazd sprowadzony z zagranicy

Porady - jak załatwić?

Procedura rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wykonaj tłumaczenia dokumentów

Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku o rejestrację oraz deklaracji do akcyzy sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Koszt takiego tłumaczenia waha się między 70 a 100 złotych. Oryginały dokumentów i ich tłumaczenia powinieneś skserować (uważaj - niektóre urzędy żądają na takim dokumencie pieczątki tłumacza przysięgłego).


Opłać akcyzę w Urzędzie Celnym

W urzędzie celnym (właściwym dla miejsca zamieszkania) musisz uzyskać zaświadczenie o opłaceniu akcyzy. Aby je otrzymać, wypełniasz wniosek do naczelnika urzędu o wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę podatku akcyzowego oraz przedstawiasz następujące dokumenty:

 • deklarację uproszczoną nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U;

 • dowód opłaty skarbowej za dokument potwierdzający zapłatę akcyzy;

 • dokument zakupu samochodu (faktura, umowa kupna-sprzedaży, rachunek);

 • dokument identyfikacji pojazdu wystawiony w kraju członkowskim UE (dowód rejestracyjny, karta pojazdu lub inny);

 • dokument wyrejestrowania samochodu w kraju zakupu;

 • zaświadczenie o badaniu technicznym;

 • tłumaczenia wszystkich dokumentów.

Akcyza wynosi 3,1 proc. od wartości samochodu w przypadku aut z silnikami o pojemności poniżej 2000 ccm i 18,6 proc. dla aut z większymi silnikami. Wartość samochodu jest ustalana na podstawie kwoty podanej w umowie kupna-sprzedaży. Jeżeli odbiega ona od średniej wartości rynkowej, celnicy mogą wezwać właściciela auta to zmiany podstawy opodatkowania i zapłaty wyższego podatku. Mają na to pięć lat. Samochód spoza Unii Europejskiej musi też przejść odprawę celną.

Uwaga!!!

Jeżeli pojazd jest uszkodzony, to jego wartość celna jest znacznie niższa od wartości katalogowej. Podstawą do stwierdzenia tego faktu jest opinia sporządzone przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego. Wykonanie opinii jest szczególnie korzystne w przypadku pojazdów o dużej pojemności skokowej (akcyza 18,6%) oraz pojazdów o dużej wartości.
Podatek akcyzowy wpłacasz na rachunek bankowy Izby Celnej (w tytule przelewu wpisujesz: "akcyza od samochodu osobowego" oraz podajesz markę i nr nadwozia pojazdu), a opłatę skarbową na rachunek bankowy urzędu miejskiego (w tytule przelewu wpisujesz: "opłata skarbowa za wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego" i podajesz markę i nr nadwozia pojazdu).

Uzyskaj zaświadczenie VAT-25

We właściwym Urzędzie Skarbowym w ciągu 7 dni musisz dostać zaświadczenie VAT-25, potwierdzające opłacenie podatku VAT lub braku tego obowiązku. Jeśli kupiłeś auto w UE, nie płacisz VAT, ale za wydanie decyzji o zwolnieniu z podatku VAT zapłacisz 160 zł.


Zarejestruj pojazd we właściwym wydziale komunikacji
Wymagane są następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o rejestrację;

 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy;

 • dowód własności pojazdu (umowa, faktura wraz z tłumaczeniem);

 • dowód rejestracyjny lub karta pojazdu oraz zagraniczne tablice rejestracyjne;

 • świadectwo wyrejestrowania pojazdu, jeśli nie ma odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym;

 • zaświadczenie ze stacji diagnostycznej o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, a jeśli jest to nowe auto - aktualne świadectwo homologacji;

 • dowód tożsamości, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli prowadzisz firmę;

 • zaświadczenie VAT-25 z urzędu skarbowego;

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej

 • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej (500 zł na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska).


Uwaga!

Na mocy obecnie obowiązujących przepisów, pojazd sprowadzony z innego kraju członkowskiego UE lub krajów EFTA, nie musi przed pierwszą rejestracją w Polsce przechodzić badania technicznego, o ile z dokumentów pojazdu przedstawionych do rejestracji wynika, że pojazd posiada aktualne badania techniczne wykonane w kraju pochodzenia. Jeżeli jednak termin ten będzie dla danego pojazdu dłuższy niż przewidują to krajowe przepisy, to termin taki nie będzie uznany. Badań technicznych nie muszą też przechodzić pojazdu zarejestrowane w krajach UE i EFTA, na których typ wydano świadectwo homologacji zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, a dla których od dnia pierwszej rejestracji za granicą nie upłynęło więcej niż:

- 3 lata - w przypadku samochodów osobowych, samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, motocykli, motorowerów i ciągników rolniczych,
- 1 rok - w przypadku pozostałych pojazdów.

Jeśli dostarczysz niezbędne dokumenty, otrzymujesz nowe tablice rejestracyjne i tymczasowy (tzw. miękki) dowód rejestracyjny. W ciągu 30 dni zgłaszasz się po stały dowód i kartę pojazdu.
W wydziale komunikacji trzeba też uiścić 500 zł opłaty recyklingowej na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Koszt rejestracji pojazdu używanego, sprowadzonego z zagranicy wynosi w przypadku:

 • samochodu osobowego lub ciężarowego - 256 zł (253,50 zł + 2,50 zł opłaty ewidencyjnej),

 • motocykla - 197 zł (195 zł + 2 zł opłaty ewidencyjnej),

 • przyczepy, ciągnika - 121,50 zł (120 zł + 1,50 zł opłaty ewidencyjnej),

 • motoroweru - 111,50 zł (110 zł + 1,50 zł opłaty ewidencyjnej).


Do pobrania

 • Urząd Celny - deklaracja AKC-U - pobierz DOC;

 • Urząd Skarbowy - wniosek VAT-23 - pobierz PDF;
 • Urząd Skarbowy - wniosek VAT -24 - pobierz PDF;
 • Wydział Komunikacji Piotrków Tryb. - wniosek o rejestrację - pobierz PDF;
 • Wydział Komunikacji Tomaszów Maz. - wniosek o rejestrację - pobierz PDF;

 • Wydział Komunikacji Bełchatów - wniosek o rejestrację - pobierz PDF;
 • Wydział Komunikacji Radomsko - wniosek o rejestrację - pobierz PDF.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego