Rzeczoznawcy samochodowi i maszynowi

Idź do spisu treści

Menu główne

Wyposażenie techniczne biura

Nasza działalność
 • oprogramowanie do wyceny pojazdów w stanie nieuszkodzonym i uszkodzonym (INFO-EKSPERT, EUROTAX),

 • oprogramowanie do wyceny kosztów napraw powypadkowych pojazdów (AUDATEX, EUROTAX),

 • oprogramowanie do identyfikacji i ustalenia wyposażenia pojazdu (AUDAVIN, AUTOVIN),

 • oprogramowanie do szacowania szkód majątkowych (KOBRA),

 • oprogramowanie do rekonstrukcji zdarzeń drogowych  (CYBORG, V-SIM, RWD),

 • oprogramowanie do odczytu i obróbki materiału wideo umożliwiające analizę zapisów monitoringów oraz wideorejestratorów policyjnych,

 • oprogramowanie do odczytu oraz analizy zapisów tachografów (zarówno analogowych jak i cyfrowych) pod kątem czasu pracy kierowcy (TACHOSPEED),
 • dostęp do platformy aukcyjnej AUTOONLINE - możliwość oszacowania wartości rynkowej oraz zbycia pojazdu uszkodzonego (pozostałości),
 • dostęp do katalogów oraz oprogramowania pozwalającego ustalić znamionowe parametry pojazdu oraz fabryczne parametry eksploatacyjne pojazdu,
 • profesjonalny sprzęt fotograficzny i oświetleniowy pozwalający na wykonanie dokumentacji fotograficznej w trudnych warunkach oświetleniowych (również po zmroku i w pomieszczeniach zamkniętych),
 • warstwomierze cyfrowe umożliwiające pomiar zarówno na podłożach ferromagnetycznych, jak i niemagnetycznych (aluminium, cyna, magnez).
 • oprzyrządowanie do makrofotografii - uzyskiwane powiększenia rzędu 100x oraz odpowiednie oświetlenie umożliwia między innymi:

analizę zapisów tachografów analogowych pod kątem ewentualnego fałszowania zapisu oraz ustalenia parametrów ruchu pojazdu w trakcie zdarzenia drogowego,


analizę przełomów metalograficznych uszkodzonych części maszyn pod kątem ustalenia przyczyny awarii,


analizę struktury opon i innych elementów kompozytowych pod kątem wad materiałowych i technologicznych,


analizę powypadkową żarówek. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego